Sèrie Garbí,
torretes de servei elèctric i aigua per a ports

Característiques

Característiques Mecàniques

 • Construcció en Alumini anoditzat de qualitat marina o acer inoxidable 430 amb tractament de cataforesi i pintura, per a una resistència inigualable a la corrosió.
 • Separació interior de la zona d’aigua i elèctrica.
 • Sostre inclinat per evitar l’acumulació d’aigua.
 • Formes arrodonides sense arestes per a la seguretat dels vianants.
 • Tanca anti-vandàlica per a evitar la desconnexió no autoritzada de les preses elèctriques.

Característiques electriques

 • Conjunt IPx6 segons ITC-BT 42 del REBT.
 • Interior consistent en caixes de doble aïllament IP66 que inclouen tots els dispositius elèctrics i les preses de corrent. Això proporciona una doble barrera a l’entrada d’aigua.
 • Preses elèctriques segons UNE EN 60309 amb grau de protecció IPx6.
 • Il·luminació mitjançant LEDs.
 • Protecció magnetotèrmica i diferencial independent per cada presa.

Serveis

 • Sistemes monofàsics i/o trifàsics des de 16A fins a 125A. Consulteu per amperatges majors.
 • Serveis d’aigua amb aixetes de 1/2» taps com estàndard. Altres calibres opcionals.
 • Connexions de dades, TV, i telèfon opcionals.

Gestió de la informació

Des del punt de vista de la marina, tant important és el garantir els serveis d’aigua i llum a l’usuari com assegurar la disponibilitat del sistema i l’accés a la informació generada.

El sistema Garbí ofereix diferents configuracions amb diferents nivells de control del sistema, resumits en la següent taula:

Protecció MT i Dif Comptadors aigua i llum Comunicacions Actuadors. Contactors &e-valves Interacció usuari
Bàsica
Mesura aigua i llum
Telemesura
Telegestió: On-Off
Prepagament Smart

Així, per a poder efectuar mesures de consum, serà imprescindible dotar a les torretes de comptadors d’aigua i llum. Si aquestes mesures les volem rebre automàticament a l’oficina de la marina s’haurà de muntar un sistema de telecomunicacions. Si a més volem poder actuar sobre les sortides d’aigua i llum, les torretes hauran de disposar d’elements de maniobra. Finalment, si volem poder implantar sistemes de pagament, haurem d’instal·lar un sistema que dugui a terme la interacció necessària amb l’usuari. A les torretes Garbí amb Prepagament Smart la interacció es realitza mitjançant comunicació directa entre un Smartphone i la torreta. S’accedeix mitjançant una identificació usuari/password com en un caixer automàtic. Optar pel sistema Prepagament Smart llibera tant a l’usuari com a la marina de totes les problemàtiques associades a l’ús de targetes, tant de pèrdues com de renovació, així com també de frau per duplicació. Es simplifica a més, per part de la marina, la gestió dels clients ja que l’usuari té les 24 hores del dia la possibilitat de consulta i recàrrega del saldo.

Configuracions estàndard

Les configuracions de torreta de la taula més habituals. A cada cel·la s’indica el màxim nombre de preses de corrent i d’aigua. En cas de configuracions especials, consulteu.

Monofàsica Trifàsica
16A 32A 63A 32A 63A
Bàsica 4+4 4+4 4+4 2+2 2+2
Mesura aigua i llum 4+4 4+4 4+4 2+2 2+2
Telemesura 4+4 4+4 4+4 2+2 2+2
Telegestió: On-Off 4+2 4+2 4+2 2+2 2+2
Prepagament Smart 4+2 4+2 4+2 2+2 2+2

Dimensions

Us de cookies

En aquest lloc es fan servir cookies per oferir una experiència més personalitzada. Per poder continuar navegant haurà d’acceptar el seu ús fent clic en si accepto. Podeu obtenir més informació de les mateixes a la nostra “Política de cookies”.

Sí accepto